Møde vedr. modernisering af intern medicin

DIMO’s bestyrelse og FAPS afholder orienteringsmøde mandag den 2. maj med mødestart kl. 17.30. Dørene åbnes kl. 17.00, hvor der vil blive serveret sandwich og vand.

Sted: Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø

Der vil snarest blive udsendt invitationer til medlemmerne samt et FAPS-Nyt inkl. moderniseringsrapport.

Mødet vil være fælles for øst og vest. Medlemmer fra vest vil blive kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste for det antal timer, som det har været nødvendigt at lukke praksis og vil blive tilbudt transportgodtgørelse.

Søren Strange


Skriv et svar