• Nyeste Debat

  Du skal være logget ind for at se debatindlæg

  Log ind

 • Næste møder

   Ingen i nærmeste fremtid
 • Næste kursus

   Ingen i nærmeste fremtid

Nyheder


ÆNDRING AF AFTALE OM MIDLERTIDIG UDLÆGNING AF AKUTTE OG SUBAKUTTE OPGAVER FRA SYGEHUSENE TIL SPECIALLÆGEPRAKSIS UNDER COVID-19 PANDEMIEN
05-04-2020

FAPS og Danske Regioner har besluttet, at aftalen om udlægning af opgaver fra sygehusene til speciallægepraksis først starter tirsdag den 14/4. Bemærk at aftalen er udvidet, så også patienter i forløb på sygehusene kan henvises til et midlertidigt kontrolforløb i speciallægepraksis.

Følg med i FAPS-Nyt, hvor alle vigtige informationer findes.

Søren Strange.


Brev fra Jeppe Launbjerg (DIMO´s repræsentant i FAPS bestyrelse) til DIMO´s medlemmer vedr. akutte og subakutte henvisninger fra sygehusene
30-03-2020

Se brev fra Jeppe Launbjerg her: brev

Søren Strange


Midlertidig udlægning af akutte og subakutte opgaver fra sygehusene til speciallægepraksis

Hermed de vigtigste konklusioner fra aftenens videomøde mellem FAPS bestyrelse, FAPS sekretariat og organisationerne:

Hvem er en del af denne aftale: Alle praktiserende speciallæger er forpligtede til af deltage, men personlige forhold som sygdom og øget risiko for alvorlige komplikationer til evt. COVID-19 hos en selv eller sambo/ægtefælle vil der selvfølgelig blive taget hensyn til. Denne aftale er et midlertidigt tillæg til overenskomsten.

Patienter som visiteres fra sygehusene: aftalen vedrører kun patienter med behov for at blive set akut eller subakut. Hvis der forekommer henvisninger af mere elektiv karakter, vil dette blive taget op af FAPS. Ved akutte henvisninger vil I blive kontaktet telefonisk af visitator (undertegnede). Subakutte henvisninger sendes til jer via EDIFACT. I accepterer at indkalde pt ved at sende korrespondancemeddelelse til undertegnede (lokationsnummer vil blive oplyst).

Hvor hurtig skal I se patienterne? Akutte patienter bør ses samme dag, senest dagen efter – afhængigt af jeres vurdering. Subakutte patienter skal ses efter vurdering af den modtagende læge.  Akutte patienter skal indkaldes telefonisk – telefonnummer fremgår af henvisningen. Subakutte patienter kan indkaldes via e-boks, hvor dette er teknisk muligt, ellers via telefon. Vær opmærksom på, at patienterne forventer indkaldelse til et sygehus – de er ikke i forvejen orienteret om omvisitationen.

Epikriser: Efter endt behandling sender speciallægen epikrise til såvel sygehuset (på det i sygehushenvisningen angivne lokationsnummer) som patientens alment praktiserende læge. Hvis der er behov for opfølgende behandling, enten på sygehuset eller i almen praksis, skal dette fremgå tydeligt af epikrisen, ligesom det skal fremgå, om opfølgningen skal foregå på sygehuset eller i almen praksis. Hvis den opfølgende behandling er af hastende karakter, skal speciallægen endvidere gøres opmærksom herpå via korrespondancemeddelelse.

Arbejdstid, ferier og planlagte fridage: Aftalen forpligter os til at arbejde mandag-fredag. Vi står i en situation, hvor hospitalslægerne arbejder mange timer ud over vanlig arbejdstid. FAPS forventer at I – om nødvendigt – aflyser ferie og planlagte fridage i den kommende periode. Jeres personale må have forståelse for situationen, hvis I beder dem møde på arbejde på fridage eller i ferier. I er ikke forpligtede til at arbejde i weekender og på helligdage, men hvis I har mulighed for det, er det meget fint.

Honorering: der arbejdes med overenskomstens honorarer og alt ligger inden for knækket. I tilfælde af overskridelse af den totale ramme, er RTLN villige til at forhandle om en udvidelse af denne. Deltidspraksis kan indtil videre ikke regne med udvidelse af rammen, men kan deltage i aftalen på lige fod med fuldtidspraksis. De deltidspraktiserende speciallæger skal primært varetage deres hospitalsjob. De knækkede honorarer skal betragtes som vores bidrag til den betrængte samfundsøkonomi, og denne del af aftalen er ikke til forhandling.

Værnemidler: der arbejdes på en løsning – særligt ØNH og øjenlæger er udsatte.

Se aftaleteksten for detaljer.

Der kan forekomme situationer, som aftalen ikke har taget højde for – det vi må vi tage hen ad vejen.

Søren Strange, formand for DIMO og visitator for intern medicin.
e-mail: strange@hjerteklinikken.dk, lægetelefon: 20164043 (e-mail og tlf. nr må ikke benyttes af patienter).


Ny aftale om midlertid udlægning af akutte og subakutte opgaver fra sygehusene til speciallægepraksis
29-03-2020

Overenskomstens parter har indgået aftale om midlertidig udlægning af opgaver fra hospitalerne til speciallægepraksis i forbindelse med den aktuelle coronakrise. Du kun læse hele aftaleteksten her:

https://ecamp.zornig.dk/t/ViewEmail/r/F345CBC364E218842540EF23F30FEDED/252EFF12BFE7BAE29580D70A0D690242

Der er tale om alle opgaver på hovedfunktionsniveau.

Speciallægevisitatoren er foreløbig kun undertegnede (kardiolog), men det vil løbende blive vurderet, om der er behov for hjælp fra de øvrige specialer.

Aftalen løber foreløbig frem til udgangen af juni 2020.

Der er planlagt videomøde med alle speciallægevisitatorer i dag søndag den 29/3 kl. 20.

Søren Strange, formand for DIMO


CORONA – UPDATE
25-03-2020

SST arbejder på en opdateret vejledning rettet mod speciallægepraksis – den skulle være lige på trapperne.
FAPS/Danske Regioner har anmodet DIMO om en liste over samtlige praktiserende internmedicinere, som vil kunne overtage ambulante funktioner fra sygehusene, hvis/når disses ambulatorier må helt eller delvist lukke. Denne liste er udarbejdet og FAPS sender den til Danske Regioner i denne uge.

Søren Strange, formand for DIMO


FAPS mobiliserer 500 praktiserende speciallæger til beredskabet på sygehusene
20-03-2020

Tak til alle jer, som har meldt jer til beredskabet på sygehusene. Der er i dag fremsendt lister med kontaktoplysninger på de ca. 500 praktiserende speciallæger, som har meldt sig, til Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner samt de enkelte regioner.

FAPS får en rigtig flot omtale af initiativet på Danmarks Radios hjemmeside:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/speciallaeger-fra-hele-landet-melder-sig-i-kampen-mod-corona-det-er-min-pligt

Der var også et lille indslag i radioavisen. Det kan høres via dette link: https://www.dr.dk/radio/p4/radioavisen/radioavisen-2020-03-20-09-00

Det starter efter 1 minut og 52 sekunder.

Søren Strange, formand for DIMO


Vejledning fra Sundhedsstyrelsen vedr. håndtering af patienter i speciallægepraksis under COVID-19 pandemien.
17-03-2020

Sundhedsstyrelsen har dd udgivet vejledning vedr. håndtering af patienter i det primære sundhedsvæsen under COVID-19 pandemien.

I tabel 2 (praktiserende speciallæger) kan der opstå tvivl om fortolkningen af, hvad der er kritiske og ikke kritiske funktioner.

Efter telefonisk konference med FAPS formand Kirsten Ilkjær og DIMO´s repræsentant i FAPS bestyrelse Jeppe Launbjerg, er vi nået til den konklusion, at hovedparten af vores virke i intern medicinsk speciallægepraksis hører ind under kritisk funktion (anden sygdomsudredning bredt). Dette harmonerer godt med anbefalingen for de praktiserende læger, hvor opfølgning af patienter med kroniske sygdomme også opfattes som kritisk funktion.

Når dette er sagt, vil jeg opfordre til, at I som anbefalet benytter jer af video- og telefonkonsultationer i alle de tilfælde, hvor det findes relevant og forsvarligt. De enkelte specialer opfordres til, for hver enkelt patient at opveje fordele og risici ved fremmøde hos læge i den aktuelle situation. Alt attestarbejde må klassificeres som ikke kritisk funktion.

Søren Strange, formand for DIMO.


Corona – update
16-03-2020

FAPS afventer fortsat udmelding fra SST vedr. vores fortsatte virke i speciallægepraksis under coronakrisen. Hvis du ikke allerede abonnerer på FAPS nyhedsbrev, er det på tide at tilmelde sig dette.

Søren Strange


Coronakrise – husk at melde dig til nødberedskabet
15-03-2020

Kære alle,

Jeg skal hermed opfordre jer til at melde jer til reservestyrken, som kan indkaldes ved behov for hjælp på sygehusene. Intern medicinere er de mest oplagte at vælge, når behovet opstår. I vil formentlig ikke blive placeret i front, men blive sat til at passe andre indlagte patienter. Se e-mail fra FAS/FAPS og udfyld spørgeskemaet.

Vi afventer fortsat udmelding fra FAPS og SST vedrørende den praktiske håndtering af patienterne i klinikkerne i de kommende uger.

Søren Strange, formand for DIMO.


DIMO generalforsamling 2019
20-11-2019

DIMO har afholdt ordinær generalforsamling mandag den 11/11 2019. Formandsberetningen kan findes under formandsberetninger i filarkivet.

Forslaget til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget ved den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. Vedtægtsændringen betyder, at den årlige generalforsamling fremover indvarsles ved opslag på denne hjemmeside senest den 1/10, med henblik på afholdelse af generalforsamlingen i den følgende november måned. Forslag, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7/10. Endelig dagsorden vil fremgå af organisationens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Torben Evald, Elisabeth Knudsen og undertegnede blev genvalgt til bestyrelsen.

Søren Strange

Er du ny på sitet?

Alle medlemmer af dimo kan oprette sig som brugere og benytte vidensdelings funktionerne her på sitet. Hvis du endnu ikke har oprettet dig som bruger, kan det gøres på registrer knappen. Herefter kan du logge ind og få adgang til bl.a. debatforum og medlemsoversigt.