• Nyeste Debat

  Du skal være logget ind for at se debatindlæg

  Log ind

 • Næste møder

   Ingen i nærmeste fremtid
 • Næste kursus

   Ingen i nærmeste fremtid

Nyheder


DIMO generalforsamling 2019
20-11-2019

DIMO har afholdt ordinær generalforsamling mandag den 11/11 2019. Formandsberetningen kan findes under formandsberetninger i filarkivet.

Forslaget til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget ved den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. Vedtægtsændringen betyder, at den årlige generalforsamling fremover indvarsles ved opslag på denne hjemmeside senest den 1/10, med henblik på afholdelse af generalforsamlingen i den følgende november måned. Forslag, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7/10. Endelig dagsorden vil fremgå af organisationens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Torben Evald, Elisabeth Knudsen og undertegnede blev genvalgt til bestyrelsen.

Søren Strange


DIMO generalforsamling 2019
31-08-2019

Danske Intern Medicineres Organisation afholder ordinær generalforsamling mandag den 11/11 2019 kl. 17-18.

I forbindelse med forslag til vedtægtsændringer indkaldes samtidig til ekstraordinær generalforsamling samme dag kl. 18-19.

Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Dagsorden for ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling (se nedenfor)
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Valg af bestyrelse. Elisabeth Knudsen, Torben Evald og Søren Strange er på valg.
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Redegørelse for budget
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Eventuelt

Ad punkt 4:

Bestyrelsen foreslår ændring af indkaldelsesproceduren til generalforsamlingen således, at indkaldelsen fremover ikke udsendes pr. e-mail, men udelukkende annonceres på organisationens hjemmeside.  Der foreslås flg. ændring af ordlyden i §5, stk 2:

”Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indvarsles af bestyrelsen ved opslag på organisationens hjemmeside (www.internmed.dk) senest den 1/10 med henblik på afholdelse af generalforsamlingen i den efterfølgende november måned. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7/10. Endeligt dagsorden skal fremgå af organisationens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen”. 

Da vedtægtsændringer kræver mindst halvdelen af medlemmernes tilstedeværelse, forudses det, at den ordinære generalforsamling ikke vil være beslutningsdygtig. Der indkaldes derfor allerede nu til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.

Forslag til behandling under punkt 4) skal fremsendes til sekretæren senest 14 dage før generalforsamlingen (Torben Evald – tevald34@gmail.com)

Dagsorden for ekstraordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Såfremt ovenstående forslag til vedtægtsændring ikke kan vedtages på den ordinære generalforsamling, vil forslaget komme til afstemning her. Vedtagelse af forslaget kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.
 3. Eventuelt valg
 4. Eventuelt

Søren Strange, formand for DIMO

 

DIMO bestyrelse:

Søren Strange (strange@hjerteklinikken.dk), formand
Søren Kiilerich (s.kiilerich@mail.dk), næstformand
Torben Evald (tevald34@gmail.com), sekretær
Elisabeth Knudsen (efknudsen@vip.cybercity.dk), kasserer
Jeppe Launbjerg (jelaun@dadlnet.dk), repræsentant for intern medicin i FAPS bestyrelse

Revisor: Holger Mosbech


Modernisering af de generelle laboratorieydelser og nye takster
30-04-2019

Danske Regioner og FAPS har indgået ny aftale om modernisering af de generelle laboratorieydelser. Aftalen træder i kraft den 1/5 2019.
Du kan læse mere her: generelle laboratorieydelser. 

Moderniseringsrapporten

Bemærk aftalen om en kvalitetssikringsordning, som træder i kraft senere.

Der er kommet ny regulering af de øvrige takster gældende fra 1. april 2019.
Reguleringen er denne gang negativ, idet lønreguleringer har stået stille siden sidste regulering, og fordi nettoprisindekset er faldet i samme periode.

Honorarerne for overenskomstydelser falder med 0,26 pct.  Honorarer for rammeydelser og lokale aftaler falder med 0,25 pct.

Knækgrænserne forøges med 0,95 pct.

Se de nye takstkort og knækgrænser her.

Søren Strange, formand for DIMO


DIMO generalforsamling 2018
13-12-2018

DIMO har afholdt ordinær generalforsamling den 12/12 2018. Formandsberetningen kan findes i filarkivet (kræver login).

Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen.

2 medlemmer af bestyrelsen var på valg og Jeppe Launbjerg og Søren Kiilerich blev genvalgt for en 2 årig periode.

Holger Mosbech blev genvalgt som revisor.

Søren Strange


Formandsberetning 2017
16-11-2017

DIMO har afholdt ordinær generalforsamling den 15/11 2017. Formandsberetningen kan findes i filarkivet (kræver login).

Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen.

3 medlemmer af bestyrelsen var på valg og Elisabeth Knudsen, Torben Evald og Søren Strange blev genvalgt for en 2 årig periode.

Holger Mosbech blev genvalgt som revisor.

Søren Strange


DIMO generalforsamling 2017
13-11-2017

DIMO afholder generalforsamling onsdag den 15/11 kl. 17-19 i Domus Medica.

Kl. 17:30 vil næstformand i FAPS Niels Henrik Nielsen orientere om den nye overenskomst

Søren Strange


DIMO generalforsamling 2017
28-05-2017

DIMO afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15/11 2017 kl. 17-19
Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Flg. bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Elisabeth Knudsen, gastroenterologi (genopstiller)
Torben Evald, lungemedicin (genopstiller)
Søren Strange, kardiologi (genopstiller)

 

Søren Strange


DIMO generalforsamling 2016
04-12-2016

Formandsberetning og referat fra generalforsamlingen 2016 kan findes i filarkivet.

Ved generalforsamlingen den 14/11/2016 var Jeppe Launbjerg og Søren Kiilerich på valg og begge blev genvalgt.

Bestyrelse 2016/17:
Elisabeth Knudsen, gastroenterologi
Torben Evald, lungemedicin
Søren Strange, kardiologi
Jeppe Launbjerg, kardiologi
Søren Kiilerich, gastroenterologi

Revisor: Holger Mosbech

Søren Strange


DIMO generalforsamling 2016
28-08-2016

DIMO afholder ordinær generalforsamling mandag den 14/11 2016 kl. 17-19
Sted: Dampvaskeriet, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Søren Strange


Modernisering af intern medicin er afsluttet
20-04-2016

Moderniseringsrapporten ligger nu klar og kan hentes her: rapport

Se også FAPS nyt 18/4/16

Søren Strange

Er du ny på sitet?

Alle medlemmer af dimo kan oprette sig som brugere og benytte vidensdelings funktionerne her på sitet. Hvis du endnu ikke har oprettet dig som bruger, kan det gøres på registrer knappen. Herefter kan du logge ind og få adgang til bl.a. debatforum og medlemsoversigt.