• Nyeste Debat

  Du skal være logget ind for at se debatindlæg

  Log ind

 • Næste møder

   Ingen i nærmeste fremtid
 • Næste kursus

   Ingen i nærmeste fremtid

Nyheder


DIMO generalforsamling 2023
08-09-2023

Tid: onsdag den 1. november 2023 kl. 17-18:30
Sted: Lunge- og Allergiklinikken København, Nørre Farimagsgade 13, 1. tv. 1364 København K

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning (som kan læses her: beretning)
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse. Torben Ewald, Søren Strange og Niels Seersholm er på valg
7. Valg af revisor og suppleant
8. Redegørelse for budget
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 25. oktober 2023.

Niels Seersholm, formand for DIMO

NB: ny mødelokalitet i forhold til tidligere år.


ÆNDRING AF AFTALE OM MIDLERTIDIG UDLÆGNING AF AKUTTE OG SUBAKUTTE OPGAVER FRA SYGEHUSENE TIL SPECIALLÆGEPRAKSIS UNDER COVID-19 PANDEMIEN
05-04-2020

FAPS og Danske Regioner har besluttet, at aftalen om udlægning af opgaver fra sygehusene til speciallægepraksis først starter tirsdag den 14/4. Bemærk at aftalen er udvidet, så også patienter i forløb på sygehusene kan henvises til et midlertidigt kontrolforløb i speciallægepraksis.

Følg med i FAPS-Nyt, hvor alle vigtige informationer findes.

Søren Strange.


FAPS mobiliserer 500 praktiserende speciallæger til beredskabet på sygehusene
20-03-2020

Tak til alle jer, som har meldt jer til beredskabet på sygehusene. Der er i dag fremsendt lister med kontaktoplysninger på de ca. 500 praktiserende speciallæger, som har meldt sig, til Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner samt de enkelte regioner.

FAPS får en rigtig flot omtale af initiativet på Danmarks Radios hjemmeside:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/speciallaeger-fra-hele-landet-melder-sig-i-kampen-mod-corona-det-er-min-pligt

Der var også et lille indslag i radioavisen. Det kan høres via dette link: https://www.dr.dk/radio/p4/radioavisen/radioavisen-2020-03-20-09-00

Det starter efter 1 minut og 52 sekunder.

Søren Strange, formand for DIMO


Corona – update
16-03-2020

FAPS afventer fortsat udmelding fra SST vedr. vores fortsatte virke i speciallægepraksis under coronakrisen. Hvis du ikke allerede abonnerer på FAPS nyhedsbrev, er det på tide at tilmelde sig dette.

Søren Strange


Coronakrise – husk at melde dig til nødberedskabet
15-03-2020

Kære alle,

Jeg skal hermed opfordre jer til at melde jer til reservestyrken, som kan indkaldes ved behov for hjælp på sygehusene. Intern medicinere er de mest oplagte at vælge, når behovet opstår. I vil formentlig ikke blive placeret i front, men blive sat til at passe andre indlagte patienter. Se e-mail fra FAS/FAPS og udfyld spørgeskemaet.

Vi afventer fortsat udmelding fra FAPS og SST vedrørende den praktiske håndtering af patienterne i klinikkerne i de kommende uger.

Søren Strange, formand for DIMO.


DIMO generalforsamling 2019
20-11-2019

DIMO har afholdt ordinær generalforsamling mandag den 11/11 2019. Formandsberetningen kan findes under formandsberetninger i filarkivet.

Forslaget til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget ved den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. Vedtægtsændringen betyder, at den årlige generalforsamling fremover indvarsles ved opslag på denne hjemmeside senest den 1/10, med henblik på afholdelse af generalforsamlingen i den følgende november måned. Forslag, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7/10. Endelig dagsorden vil fremgå af organisationens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Torben Evald, Elisabeth Knudsen og undertegnede blev genvalgt til bestyrelsen.

Søren Strange


DIMO generalforsamling 2019
31-08-2019

Danske Intern Medicineres Organisation afholder ordinær generalforsamling mandag den 11/11 2019 kl. 17-18.

I forbindelse med forslag til vedtægtsændringer indkaldes samtidig til ekstraordinær generalforsamling samme dag kl. 18-19.

Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Dagsorden for ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling (se nedenfor)
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Valg af bestyrelse. Elisabeth Knudsen, Torben Evald og Søren Strange er på valg.
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Redegørelse for budget
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Eventuelt

Ad punkt 4:

Bestyrelsen foreslår ændring af indkaldelsesproceduren til generalforsamlingen således, at indkaldelsen fremover ikke udsendes pr. e-mail, men udelukkende annonceres på organisationens hjemmeside.  Der foreslås flg. ændring af ordlyden i §5, stk 2:

”Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indvarsles af bestyrelsen ved opslag på organisationens hjemmeside (www.internmed.dk) senest den 1/10 med henblik på afholdelse af generalforsamlingen i den efterfølgende november måned. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7/10. Endeligt dagsorden skal fremgå af organisationens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen”. 

Da vedtægtsændringer kræver mindst halvdelen af medlemmernes tilstedeværelse, forudses det, at den ordinære generalforsamling ikke vil være beslutningsdygtig. Der indkaldes derfor allerede nu til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.

Forslag til behandling under punkt 4) skal fremsendes til sekretæren senest 14 dage før generalforsamlingen (Torben Evald – tevald34@gmail.com)

Dagsorden for ekstraordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Såfremt ovenstående forslag til vedtægtsændring ikke kan vedtages på den ordinære generalforsamling, vil forslaget komme til afstemning her. Vedtagelse af forslaget kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.
 3. Eventuelt valg
 4. Eventuelt

Søren Strange, formand for DIMO

 

DIMO bestyrelse:

Søren Strange (strange@hjerteklinikken.dk), formand
Søren Kiilerich (s.kiilerich@mail.dk), næstformand
Torben Evald (tevald34@gmail.com), sekretær
Elisabeth Knudsen (efknudsen@vip.cybercity.dk), kasserer
Jeppe Launbjerg (jelaun@dadlnet.dk), repræsentant for intern medicin i FAPS bestyrelse

Revisor: Holger Mosbech


Modernisering af de generelle laboratorieydelser og nye takster
30-04-2019

Danske Regioner og FAPS har indgået ny aftale om modernisering af de generelle laboratorieydelser. Aftalen træder i kraft den 1/5 2019.
Du kan læse mere her: generelle laboratorieydelser. 

Moderniseringsrapporten

Bemærk aftalen om en kvalitetssikringsordning, som træder i kraft senere.

Der er kommet ny regulering af de øvrige takster gældende fra 1. april 2019.
Reguleringen er denne gang negativ, idet lønreguleringer har stået stille siden sidste regulering, og fordi nettoprisindekset er faldet i samme periode.

Honorarerne for overenskomstydelser falder med 0,26 pct.  Honorarer for rammeydelser og lokale aftaler falder med 0,25 pct.

Knækgrænserne forøges med 0,95 pct.

Se de nye takstkort og knækgrænser her.

Søren Strange, formand for DIMO


DIMO generalforsamling 2018
13-12-2018

DIMO har afholdt ordinær generalforsamling den 12/12 2018. Formandsberetningen kan findes i filarkivet (kræver login).

Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen.

2 medlemmer af bestyrelsen var på valg og Jeppe Launbjerg og Søren Kiilerich blev genvalgt for en 2 årig periode.

Holger Mosbech blev genvalgt som revisor.

Søren Strange


Formandsberetning 2017
16-11-2017

DIMO har afholdt ordinær generalforsamling den 15/11 2017. Formandsberetningen kan findes i filarkivet (kræver login).

Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen.

3 medlemmer af bestyrelsen var på valg og Elisabeth Knudsen, Torben Evald og Søren Strange blev genvalgt for en 2 årig periode.

Holger Mosbech blev genvalgt som revisor.

Søren Strange

Er du ny på sitet?

Alle medlemmer af dimo kan oprette sig som brugere og benytte vidensdelings funktionerne her på sitet. Hvis du endnu ikke har oprettet dig som bruger, kan det gøres på registrer knappen. Herefter kan du logge ind og få adgang til bl.a. debatforum og medlemsoversigt.