• Nyeste Debat

  Du skal være logget ind for at se debatindlæg

  Log ind

 • Næste møder

   Ingen i nærmeste fremtid
 • Næste kursus

   Ingen i nærmeste fremtid

Nyheder


DIMO generalforsamling 2021
11-09-2021

Danske Intern Medicineres Organisation afholder ordinær generalforsamling mandag den 6. december 2021 kl. 17-18:30

Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

På mødet vil en repræsentant fra FAPS forhandlingsudvalg orientere om arbejdet i FAPS og hovedpunkterne i den nye overenskomst.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse. Elisabeth Knudsen, Torben Ewald og Søren Strange er på valg
7. Valg af revisor og suppleant
8. Redegørelse for budget
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 6. november 2021.

Søren Kiilerich, formand for DIMO


Ny bestyrelse i DIMO
01-02-2021

Ved generalforsamlingen i december måned blev Jeppe Launbjerg og Søren Kiilerich genvalgt til bestyrelsen.

Da Søren Strange har afløst Jeppe Launbjerg som repræsentant for intern medicin i FAPS bestyrelse, har DIMO´s bestyrelse flyttet lidt rundt på posterne:

Formand: Søren Kiilerich
Næstformand: Torben Evald
Sekretær: Jeppe Launbjerg
Kasserer: Elisabeth Knudsen
Repræsentant for intern medicin i FAPS bestyrelse: Søren Strange


DIMO generalforsamling 2020
09-11-2020

DIMO´s generalforsamling 2020 fastholdes som et fysisk møde i Domus Medica

Søren Strange


Nu starter forberedelserne til OK21
18-08-2020

Kære medlemmer af DIMO

Nu er processen gået i gang med at forberede overenskomstforhandlingerne, som skal foregå i 2021.
FAPS har åbnet for, at alle medlemmer kan indsende idéer, forslag og ønsker til FAPS. Send dine forslag via OK21- sitet eller på e-mail: ok21.faps@dadl.dk

Du kan læse mere på OK21-site, som du kan se her

Søren Strange, formand for DIMO og medlem af det overenskomstforberedende udvalg.


FAPS medlemsmøde
17-08-2020

Kære alle,

DIMO minder om, at FAPS holder medlemsmøder i september måned.
Du melder dig til via linket i den reminder, som FAPS har udsendt 13. august 2020.
Møderne afholdes således:
Region Midtjylland: Onsdag den 2. september 2020 kl. 16.30-19.00 på Gl. Skovridergaard i Silkeborg
Region Sjælland: Tirsdag den 8. september 2020 kl. 16.30-19.00 på Comwell Køge Strand
Region Nordjylland: Torsdag den 10. september 2020 kl. 16.30-19.00 i Aalborg Lufthavn,
Udsigtsbalkonen på 1. sal.
Region Hovedstaden: Onsdag den 16. september 2020 kl. 16.30-19.00 i Domus Medica
(Medlemsmødet i Region Syddanmark blev afholdt inden corona, men FAPS-medlemmer derfra er velkomne til at deltage igen på møderne i Region Midtjylland eller Region Sjælland).
Program:
 Hør FAPS’ formandskab fortælle, hvad dine kolleger i almen praksis mener om DIG!
 Kom og giv dit bud på ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger
 Hør din regionsbestyrelsesformand fortælle om samarbejdet med Regionen, og hvorfor det er vigtigt at kende sin overenskomst – og overholde den.
Mødet starter med en let anretning og et glas vin. Kom og deltag – og tag endelig din kollega med.

Søren Strange, formand for DIMO og medlem af FAPS overenskomstforberedende udvalg.


ÆNDRING AF AFTALE OM MIDLERTIDIG UDLÆGNING AF AKUTTE OG SUBAKUTTE OPGAVER FRA SYGEHUSENE TIL SPECIALLÆGEPRAKSIS UNDER COVID-19 PANDEMIEN
05-04-2020

FAPS og Danske Regioner har besluttet, at aftalen om udlægning af opgaver fra sygehusene til speciallægepraksis først starter tirsdag den 14/4. Bemærk at aftalen er udvidet, så også patienter i forløb på sygehusene kan henvises til et midlertidigt kontrolforløb i speciallægepraksis.

Følg med i FAPS-Nyt, hvor alle vigtige informationer findes.

Søren Strange.


Brev fra Jeppe Launbjerg (DIMO´s repræsentant i FAPS bestyrelse) til DIMO´s medlemmer vedr. akutte og subakutte henvisninger fra sygehusene
30-03-2020

Se brev fra Jeppe Launbjerg her: brev

Søren Strange


Midlertidig udlægning af akutte og subakutte opgaver fra sygehusene til speciallægepraksis

Hermed de vigtigste konklusioner fra aftenens videomøde mellem FAPS bestyrelse, FAPS sekretariat og organisationerne:

Hvem er en del af denne aftale: Alle praktiserende speciallæger er forpligtede til af deltage, men personlige forhold som sygdom og øget risiko for alvorlige komplikationer til evt. COVID-19 hos en selv eller sambo/ægtefælle vil der selvfølgelig blive taget hensyn til. Denne aftale er et midlertidigt tillæg til overenskomsten.

Patienter som visiteres fra sygehusene: aftalen vedrører kun patienter med behov for at blive set akut eller subakut. Hvis der forekommer henvisninger af mere elektiv karakter, vil dette blive taget op af FAPS. Ved akutte henvisninger vil I blive kontaktet telefonisk af visitator (undertegnede). Subakutte henvisninger sendes til jer via EDIFACT. I accepterer at indkalde pt ved at sende korrespondancemeddelelse til undertegnede (lokationsnummer vil blive oplyst).

Hvor hurtig skal I se patienterne? Akutte patienter bør ses samme dag, senest dagen efter – afhængigt af jeres vurdering. Subakutte patienter skal ses efter vurdering af den modtagende læge.  Akutte patienter skal indkaldes telefonisk – telefonnummer fremgår af henvisningen. Subakutte patienter kan indkaldes via e-boks, hvor dette er teknisk muligt, ellers via telefon. Vær opmærksom på, at patienterne forventer indkaldelse til et sygehus – de er ikke i forvejen orienteret om omvisitationen.

Epikriser: Efter endt behandling sender speciallægen epikrise til såvel sygehuset (på det i sygehushenvisningen angivne lokationsnummer) som patientens alment praktiserende læge. Hvis der er behov for opfølgende behandling, enten på sygehuset eller i almen praksis, skal dette fremgå tydeligt af epikrisen, ligesom det skal fremgå, om opfølgningen skal foregå på sygehuset eller i almen praksis. Hvis den opfølgende behandling er af hastende karakter, skal speciallægen endvidere gøres opmærksom herpå via korrespondancemeddelelse.

Arbejdstid, ferier og planlagte fridage: Aftalen forpligter os til at arbejde mandag-fredag. Vi står i en situation, hvor hospitalslægerne arbejder mange timer ud over vanlig arbejdstid. FAPS forventer at I – om nødvendigt – aflyser ferie og planlagte fridage i den kommende periode. Jeres personale må have forståelse for situationen, hvis I beder dem møde på arbejde på fridage eller i ferier. I er ikke forpligtede til at arbejde i weekender og på helligdage, men hvis I har mulighed for det, er det meget fint.

Honorering: der arbejdes med overenskomstens honorarer og alt ligger inden for knækket. I tilfælde af overskridelse af den totale ramme, er RTLN villige til at forhandle om en udvidelse af denne. Deltidspraksis kan indtil videre ikke regne med udvidelse af rammen, men kan deltage i aftalen på lige fod med fuldtidspraksis. De deltidspraktiserende speciallæger skal primært varetage deres hospitalsjob. De knækkede honorarer skal betragtes som vores bidrag til den betrængte samfundsøkonomi, og denne del af aftalen er ikke til forhandling.

Værnemidler: der arbejdes på en løsning – særligt ØNH og øjenlæger er udsatte.

Se aftaleteksten for detaljer.

Der kan forekomme situationer, som aftalen ikke har taget højde for – det vi må vi tage hen ad vejen.

Søren Strange, formand for DIMO og visitator for intern medicin.
e-mail: strange@hjerteklinikken.dk, lægetelefon: 20164043 (e-mail og tlf. nr må ikke benyttes af patienter).


Ny aftale om midlertid udlægning af akutte og subakutte opgaver fra sygehusene til speciallægepraksis
29-03-2020

Overenskomstens parter har indgået aftale om midlertidig udlægning af opgaver fra hospitalerne til speciallægepraksis i forbindelse med den aktuelle coronakrise. Du kun læse hele aftaleteksten her:

https://ecamp.zornig.dk/t/ViewEmail/r/F345CBC364E218842540EF23F30FEDED/252EFF12BFE7BAE29580D70A0D690242

Der er tale om alle opgaver på hovedfunktionsniveau.

Speciallægevisitatoren er foreløbig kun undertegnede (kardiolog), men det vil løbende blive vurderet, om der er behov for hjælp fra de øvrige specialer.

Aftalen løber foreløbig frem til udgangen af juni 2020.

Der er planlagt videomøde med alle speciallægevisitatorer i dag søndag den 29/3 kl. 20.

Søren Strange, formand for DIMO


CORONA – UPDATE
25-03-2020

SST arbejder på en opdateret vejledning rettet mod speciallægepraksis – den skulle være lige på trapperne.
FAPS/Danske Regioner har anmodet DIMO om en liste over samtlige praktiserende internmedicinere, som vil kunne overtage ambulante funktioner fra sygehusene, hvis/når disses ambulatorier må helt eller delvist lukke. Denne liste er udarbejdet og FAPS sender den til Danske Regioner i denne uge.

Søren Strange, formand for DIMO

Er du ny på sitet?

Alle medlemmer af dimo kan oprette sig som brugere og benytte vidensdelings funktionerne her på sitet. Hvis du endnu ikke har oprettet dig som bruger, kan det gøres på registrer knappen. Herefter kan du logge ind og få adgang til bl.a. debatforum og medlemsoversigt.