Organisationen

Danske Intern Medicineres Organisation (DIMO) er faglig organisation for specialerne kardiologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, nefrologi, hepatologi, infektionsmedicin, geriatri og endokrinologi. I øjeblikket er kun specialerne kardiologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi og endokrinologi repræsenteret blandt speciallægepraksis i Danmark.

Bestyrelsen afholder møder 4-5 gange årligt. Den årlige generalforsamling afholdes i november måned.


Bestyrelsen