Formandsberetning 2017

DIMO har afholdt ordinær generalforsamling den 15/11 2017. Formandsberetningen kan findes i filarkivet (kræver login).

Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen.

3 medlemmer af bestyrelsen var på valg og Elisabeth Knudsen, Torben Evald og Søren Strange blev genvalgt for en 2 årig periode.

Holger Mosbech blev genvalgt som revisor.

Søren Strange


Skriv et svar