Modernisering af de generelle laboratorieydelser og nye takster

Danske Regioner og FAPS har indgået ny aftale om modernisering af de generelle laboratorieydelser. Aftalen træder i kraft den 1/5 2019.
Du kan læse mere her: generelle laboratorieydelser. 

Moderniseringsrapporten

Bemærk aftalen om en kvalitetssikringsordning, som træder i kraft senere.

Der er kommet ny regulering af de øvrige takster gældende fra 1. april 2019.
Reguleringen er denne gang negativ, idet lønreguleringer har stået stille siden sidste regulering, og fordi nettoprisindekset er faldet i samme periode.

Honorarerne for overenskomstydelser falder med 0,26 pct.  Honorarer for rammeydelser og lokale aftaler falder med 0,25 pct.

Knækgrænserne forøges med 0,95 pct.

Se de nye takstkort og knækgrænser her.

Søren Strange, formand for DIMO


Skriv et svar