DIMO generalforsamling 2023

Tid: onsdag den 1. november 2023 kl. 17-18:30
Sted: Lunge- og Allergiklinikken København, Nørre Farimagsgade 13, 1. tv. 1364 København K

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning (som kan læses her: beretning)
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse. Torben Ewald, Søren Strange og Niels Seersholm er på valg
7. Valg af revisor og suppleant
8. Redegørelse for budget
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 25. oktober 2023.

Niels Seersholm, formand for DIMO

NB: ny mødelokalitet i forhold til tidligere år.


Skriv et svar