DIMO generalforsamling 2019

DIMO har afholdt ordinær generalforsamling mandag den 11/11 2019. Formandsberetningen kan findes under formandsberetninger i filarkivet.

Forslaget til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget ved den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. Vedtægtsændringen betyder, at den årlige generalforsamling fremover indvarsles ved opslag på denne hjemmeside senest den 1/10, med henblik på afholdelse af generalforsamlingen i den følgende november måned. Forslag, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7/10. Endelig dagsorden vil fremgå af organisationens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Torben Evald, Elisabeth Knudsen og undertegnede blev genvalgt til bestyrelsen.

Søren Strange


Skriv et svar