Vejledning fra Sundhedsstyrelsen vedr. håndtering af patienter i speciallægepraksis under COVID-19 pandemien.

Sundhedsstyrelsen har dd udgivet vejledning vedr. håndtering af patienter i det primære sundhedsvæsen under COVID-19 pandemien.

I tabel 2 (praktiserende speciallæger) kan der opstå tvivl om fortolkningen af, hvad der er kritiske og ikke kritiske funktioner.

Efter telefonisk konference med FAPS formand Kirsten Ilkjær og DIMO´s repræsentant i FAPS bestyrelse Jeppe Launbjerg, er vi nået til den konklusion, at hovedparten af vores virke i intern medicinsk speciallægepraksis hører ind under kritisk funktion (anden sygdomsudredning bredt). Dette harmonerer godt med anbefalingen for de praktiserende læger, hvor opfølgning af patienter med kroniske sygdomme også opfattes som kritisk funktion.

Når dette er sagt, vil jeg opfordre til, at I som anbefalet benytter jer af video- og telefonkonsultationer i alle de tilfælde, hvor det findes relevant og forsvarligt. De enkelte specialer opfordres til, for hver enkelt patient at opveje fordele og risici ved fremmøde hos læge i den aktuelle situation. Alt attestarbejde må klassificeres som ikke kritisk funktion.

Søren Strange, formand for DIMO.


Skriv et svar