Modernisering af intern medicin 2016

Moderniseringsforhandlingerne er nu afsluttet og økonomien er faldet på plads, men Danske Regioner har ønsket sig mere tid til at få alle de tekniske detaljer på plads, og aftalens ikrafttræden er derfor udskudt til 1/10. Orienteringsmøder vil blive afholdt primo maj måned, og den nøjagtige dato vil snarligt blive bekendtgjort. Det er aftalt mellem parterne, at aftalens detaljer først oplyses i forbindelse med orienteringsmødet i maj måned.
Søren Strange

Skriv et svar