Midlertidig udlægning af akutte og subakutte opgaver fra sygehusene til speciallægepraksis

Hermed de vigtigste konklusioner fra aftenens videomøde mellem FAPS bestyrelse, FAPS sekretariat og organisationerne:

Hvem er en del af denne aftale: Alle praktiserende speciallæger er forpligtede til af deltage, men personlige forhold som sygdom og øget risiko for alvorlige komplikationer til evt. COVID-19 hos en selv eller sambo/ægtefælle vil der selvfølgelig blive taget hensyn til. Denne aftale er et midlertidigt tillæg til overenskomsten.

Patienter som visiteres fra sygehusene: aftalen vedrører kun patienter med behov for at blive set akut eller subakut. Hvis der forekommer henvisninger af mere elektiv karakter, vil dette blive taget op af FAPS. Ved akutte henvisninger vil I blive kontaktet telefonisk af visitator (undertegnede). Subakutte henvisninger sendes til jer via EDIFACT. I accepterer at indkalde pt ved at sende korrespondancemeddelelse til undertegnede (lokationsnummer vil blive oplyst).

Hvor hurtig skal I se patienterne? Akutte patienter bør ses samme dag, senest dagen efter – afhængigt af jeres vurdering. Subakutte patienter skal ses efter vurdering af den modtagende læge.  Akutte patienter skal indkaldes telefonisk – telefonnummer fremgår af henvisningen. Subakutte patienter kan indkaldes via e-boks, hvor dette er teknisk muligt, ellers via telefon. Vær opmærksom på, at patienterne forventer indkaldelse til et sygehus – de er ikke i forvejen orienteret om omvisitationen.

Epikriser: Efter endt behandling sender speciallægen epikrise til såvel sygehuset (på det i sygehushenvisningen angivne lokationsnummer) som patientens alment praktiserende læge. Hvis der er behov for opfølgende behandling, enten på sygehuset eller i almen praksis, skal dette fremgå tydeligt af epikrisen, ligesom det skal fremgå, om opfølgningen skal foregå på sygehuset eller i almen praksis. Hvis den opfølgende behandling er af hastende karakter, skal speciallægen endvidere gøres opmærksom herpå via korrespondancemeddelelse.

Arbejdstid, ferier og planlagte fridage: Aftalen forpligter os til at arbejde mandag-fredag. Vi står i en situation, hvor hospitalslægerne arbejder mange timer ud over vanlig arbejdstid. FAPS forventer at I – om nødvendigt – aflyser ferie og planlagte fridage i den kommende periode. Jeres personale må have forståelse for situationen, hvis I beder dem møde på arbejde på fridage eller i ferier. I er ikke forpligtede til at arbejde i weekender og på helligdage, men hvis I har mulighed for det, er det meget fint.

Honorering: der arbejdes med overenskomstens honorarer og alt ligger inden for knækket. I tilfælde af overskridelse af den totale ramme, er RTLN villige til at forhandle om en udvidelse af denne. Deltidspraksis kan indtil videre ikke regne med udvidelse af rammen, men kan deltage i aftalen på lige fod med fuldtidspraksis. De deltidspraktiserende speciallæger skal primært varetage deres hospitalsjob. De knækkede honorarer skal betragtes som vores bidrag til den betrængte samfundsøkonomi, og denne del af aftalen er ikke til forhandling.

Værnemidler: der arbejdes på en løsning – særligt ØNH og øjenlæger er udsatte.

Se aftaleteksten for detaljer.

Der kan forekomme situationer, som aftalen ikke har taget højde for – det vi må vi tage hen ad vejen.

Søren Strange, formand for DIMO og visitator for intern medicin.
e-mail: strange@hjerteklinikken.dk, lægetelefon: 20164043 (e-mail og tlf. nr må ikke benyttes af patienter).


Skriv et svar