DIMO generalforsamling 2022

Danske Intern Medicineres Organisation afholder ordinær generalforsamling mandag den 7. november 2022 kl. 17-18:30

Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

På mødet vil en repræsentant fra FAPS forhandlingsudvalg orientere om arbejdet i FAPS, herunder implementering af den nye overenskomst.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse. Søren Kiilerich og Jeppe Launbjerg er på valg
7. Valg af revisor og suppleant
8. Redegørelse for budget
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. oktober 2022.

Søren Kiilerich, formand for DIMO


Skriv et svar