DIMO generalforsamling 2021

Danske Intern Medicineres Organisation afholder ordinær generalforsamling mandag den 6. december 2021 kl. 17-18:30

Sted: Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

På mødet vil en repræsentant fra FAPS forhandlingsudvalg orientere om arbejdet i FAPS og hovedpunkterne i den nye overenskomst.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse. Elisabeth Knudsen, Torben Ewald og Søren Strange er på valg
7. Valg af revisor og suppleant
8. Redegørelse for budget
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 6. november 2021.

Søren Kiilerich, formand for DIMO


Skriv et svar