CORONA – UPDATE

SST arbejder på en opdateret vejledning rettet mod speciallægepraksis – den skulle være lige på trapperne.
FAPS/Danske Regioner har anmodet DIMO om en liste over samtlige praktiserende internmedicinere, som vil kunne overtage ambulante funktioner fra sygehusene, hvis/når disses ambulatorier må helt eller delvist lukke. Denne liste er udarbejdet og FAPS sender den til Danske Regioner i denne uge.

Søren Strange, formand for DIMO


Skriv et svar