Brev fra Jeppe Launbjerg (DIMO´s repræsentant i FAPS bestyrelse) til DIMO´s medlemmer vedr. akutte og subakutte henvisninger fra sygehusene

Se brev fra Jeppe Launbjerg her: brev

Søren Strange


Comments are closed here.